ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

باسلام

شرح

http://basalam.ir

aghaya@gmail.com

   ایران
   قم
   قم

بازار اجتماعی و شبکه توان‌افزایی و تسهیل‌گری برای کسب‌وکارها و مهارت‌های خرد

باسلام، پلتفرم یک بازار اجتماعی است که دغدغه‌ش در نوردیدن تمام ساحت‌های کسب‌وکار ( از داد و ستد و تامین سرمایه گرفته تا بازار کار و مهارت) است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران