ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایرانیزه

شرح

kheirkhahsaeed@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

اپلیکیشن های تجاری و خدماتی، اختراع دستگاه های صنعتی، پزشکی، خانگی، محصولات بیوتکنولوژی، دارویی، غذایی، ایجاد پلت فرم های بهبود حمل و نقل، رفاه عمومی، محیط زیست، انرژی های نو و سوخت

تیم ما با داشتن متخصصین و اساتید دانشگاه با تحصیلات و مهارت های متنوع و با دسترسی به آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز در زمینه های متفاوتی از جمله اختراع دستگاه های صنعتی، پزشکی، خانگی، محصولات بیوتکنولوژیکی، طراحی اپلیکیشن، واقعیت افزوده، تجارت الکترونیک، تسهیل زندگی، بهبود حمل و نقل، رفاه، محیط زیست و کاهش آلودگی هوا و غیره در سطح ایده وکانسپت، تولید محصول اولیه یا پروتو تایپ و مرحله پیش تجاری سازی فعالیت می نماید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران