ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

صنایع دستی تلفیقی سنتی با مدرن از طریق اینترنت مارکتینگ

شرح

http://www.doch.ir

hana.rahmati@gmail.com

   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان

نایل شدن به جایگاه برتر در اشاعه صنایع دستی

1-ارائه فروشگاه مجازی به گروه های هنری فعال در حوزه صنایع دستی استان و پشتیبانی آن ها
2- ایده پردازی, طراحی و تولید صنایع دستی سنتی-مدرن برای نسل جوان

فایل
فایل
انصراف
همکاران