fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بزرگترین مرجع زبان ایران

شرح

http://chiMigan.com

chimigan@gmail.com

   ایران
   تهران
   ری

بزرگترین مرجع زبان ایران . بیش از پنج هزار استاد تخصصی زبان و کاربر فعال که تا کنون در بیش از سی‌ هزار مبحث شرکت کرده اند

جهت شناساندن بهترین اساتید زبان،اموزشگاه، مترجمین تکنیکی تخصصی و ارائه سریعترین سیستم ترجمه توسط صد تا تان از بهترین اساتید زبان ایران که تا کنون به بیش از سی‌ هزار پرسش ترجمه و مشاوره تخصصی انگلیسی در عرض کمتر از یک ساعت پاسخ داده اند .

و تا کنون، پاسخ صد‌ها استاد زبان فعال در سایت chiMigan.com به بیش از سی‌ هزار پرسش از این قبیل: به انگلیسی چی‌ میگن، اگه بخوان بگن ....

فایل
فایل
انصراف
همکاران