ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اونار

شرح

http://Ownar.io

Info@nikmodern.com

   ایران
   تهران
   تهران

واقعیت افزوده ویژه همه ی گروه ها

حرکت در مسیر تکنولوژی های پردازش تصویر و کمک به افزایش ادراک بشری با کمک واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

فایل
فایل
انصراف
همکاران