ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مجازی سازی

شرح

http://www.nexxin.com

info@nexxin.com

   ایران
   تهران
   تهران

اپراتور پردازش و رایانش ابری بومی

ایجاد بستر پردازش ابری توسط نرم افزار بومی

فایل
فایل
انصراف
همکاران