ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پیکسل

شرح

hosseinhdyt@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

تغییر و تحول نظام کسب و کارهای خرد و نیمه خرد و انتقال آن از سیستم سنتی یا رایانه‌ای به سیستم‌های موبایلی و قابل حمل

فایل
فایل
انصراف
همکاران