ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اپلیکیشن ارتباطات سازمانی

شرح

http://idenak.com

info@idenak.com

   ایران
   بوشهر
   جم

کمک به تسهیل ارتباطات درون وبرون سازمانی

شرکت ساختار پردازان ایده ناک البرز، متشکل از گروه های جوان فعال، متخصص و ایده پرداز است که با تعریف فرصتهای کسب و کار نوین ، به صورت متمرکز، پروژه را تعریف، ساختارپردازی و اجرا میکنند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران