ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

چاردیواری

شرح

R.rahiminia@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

مدیریت مالی و انرژی ساختمان

این محصول برای مدیریت مالی و انرژی ساختمان کاربرد دارد.که با این سیستم می توان از طریق اینترنت واحد و ساختمان خود را مدیریت کنند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران