ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ساخت مسکن ارزان مقاوم در مقابل زلزه و مجهز در روستاها

شرح

cheshmehalaee@gmail.com

   ایران
   تهران
   شمیرانات

ایجاد مسکن مناسب روستائی و ایجاد ترغیب زندگی روستائی و زیبا شدن روستاها

فایل
فایل
انصراف
همکاران