ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ساخت دهکده های توریستی در روستاها به شکل تعاونی و ترویج زندگی روستائی برای بهتر زیستن

شرح

cheshmehalaee@gmail.com

   ایران
   تهران
   شمیرانات

ایجاد اشتغال و رهائی از زندگی شهری

فایل
فایل
انصراف
همکاران