ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

In-Time

شرح

http://In-Time.ir

sobhaniahmad1993@gmail.com

   ایران
   همدان
   همدان

روشی نوین در نحوه ارائه و دریافت خدمات

هسته زمانی قدرتمند، ساده و منعطف جهت برنامه ریزی و زمانبندی خدمات و منابع بهمراه بستری مناسب و پویا برای ارائه خدمات.
راه حلی مناسب در استفاده از بزرگترین سرمایه انسانی(زمان).
این تایم صرفه جویی در زمان و هزینه را برای شما به ارمغان می آورد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران