ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مانی بن

شرح

http://manibon.ir

manibonco@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

رونق کسب و کار بر اساس تحلیل رفتار مشتری

مانی بن بر اساس سیاست تکریم ارباب رجوع و تشکر از مشتری در ازای خریدی که انجام داده است شکل گرفته و تلاش دارد حس وفاداری را در مشتری ایجاد و تقویت نماید و به این شکل مشتریان ثابت هر کسب و کار را افزایش دهد .
در این طرح شبکه ای از فروشگاه ها و مراکز خدماتی با زمینه های کاری غیر مرتبط خواهند توانست مشتریان خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و در نتیجه تعداد مشتریان و میانگین فروش و سود خود را افزایش دهند .

فایل
فایل
انصراف
همکاران