ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ساخت و توسعه اپلیکیشنهای ساختار سازمانی

شرح

http://idenak.com

info@idenak.com

   ایران
   بوشهر
   جم

کمک به تسهیل ارتباطات درون وبرون سازمانی

با اپلیکیشنهایی ویژه موبایل که براساس نیازهای سازمان برای آن تعریف می شود و توسعه می یابد، می توان سازمانها را بر اساس نیاز، ساختار سازمانی، محصول و بازار هدف در بستر اپلیکیشن موبایل معرفی کرد و توسعه داد.شرکت ساختار پردازان ایده ناک البرز، متشکل از گروه های جوان فعال، متخصص و ایده پرداز است که با تعریف فرصتهای کسب و کار نوین ، به صورت متمرکز، پروژه را تعریف، ساختارپردازی و اجرا میکنند. اپلیکیشنهای ارتباطات سازمانی ویژه موبایل ، یکی از ایده های در حال تجاری سازی شده این مجموعه به حساب میآید که شامل دو قسمت برون و درون سازمانی میشود. گستره این اپلیکیشن موبایل مربوط به معرفی سازمان، نظر سنجیهای درون سازمانی و برون سازمانی، اتوماسیونهای تحت وب، سیستم اخذ نظام پیشنهادات، پیاده سازی اپلیکیشن استراتژیهای کارت متوازن، مدیریت دانش و ... بر اساس پلتفرمهای تحت وب و ویندوز و بر پایه نیازهای خاص شرکتها و نهادها تعریف شده است. در این اپلیکیشن که در واقع یک اپلیکیشن مادر به حساب میآید، زیر مجموعه های یاد شده را به صورت مجزا و یا در صورت نیاز به صورت پیوسته تعریف کرده و هماهنگ با نیازها و ظرفیتهای هر سازمان توسعه میدهد.
در واقع تعریف، تولید و توسعه اپلیکیشنهای سازمان ویژه گوشیهای اندروید و IOS بر مبنای نیاز هر مجموعه و بر اساس استانداردهای تعریف شده در هر حوزه، فرایندهایی است که در این "مجموعه اپلیکیشنها" طراحی و اجرا میشود.

فایل
فایل
انصراف
همکاران