ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

رایانک ( زیرو کلاینت بومی )

شرح

http://rayanak.fekrebartar.ir

ho3in.mirhadi@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

کامپیوتری کوچک برای انجام کارهای بزرگ

بعنوان یک کلاینت PCoIP برای استفاده در بستر Horizon
بعنوان یک کلاینت HDX در بستر Citrix
بعنوان یک کلاینت کانتینر داکر
بعنوان یک کلاینت RDP
بعنوان یک کلاینت برای اپلیکیشن سرور ۲X
بعنوان یک کلاینت با کاربری WEB Browsing

فایل
فایل
انصراف
همکاران