ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

به آموز

شرح

http://BehAmooz.com

info@behamooz.com

   ایران
   تهران
   تهران

در دسترس قرار دادن محتوای آموزشی با کیفیت مناسب برای همه‌ی فارسی زبانان

هدف به‌آموز در دسترس قرار دادن مواد آموزشی با کیفیت مناسب برای همه‌ی فارسی زبانان است. ما اعتقاد داریم که هیچ کس نباید از کسب علم، دانش و مهارتهای کاربردی محروم شود. نباید سن و سال، محل زندگی، موقعیت وامکانات مالی، افرادی را از یاد گرفتن و موفقیت باز دارد .
در به‌آموز هر کس می‌تواند یاد بدهد و یاد بگیرد. اگر استاد یا آموزگار هستید، می‌توانید محتوای آموزشی خود را در بستر به آموز به صورت یک درس ارایه کنید و به هزاران نفر یاد بدهید. اگر یاد گیرنده هستید، در درس های دلخواهتان شرکت کنید و آنها را یاد بگیرید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران