ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

برنده

شرح

mostafa.hydarzadeh@gmail.com

   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

استعدادیابی، ایجاد رقابت، شکوفایی

شبکه ی حرفه ای آماتورها (برنده) سعی در شناسایی استعدادها در حوزه های ورزشی و فرهنگی با رویکرد برگزاری مسابقات دارد و از سویی باعث رونق گرفتن این حوزه ها در جامعه نیز می گردد.
کاربران این استارتاپ در هر صورت برنده اند چه نفر اول شوند چه در یک رویداد فرهنگی ورزشی شرکت کنند.
کار کردن در حوزه ی فرهنگی ورزشی گرچه محال به نظر می رسد ولی لذت خودش را هم دارد.

کسب رتبه دوم در ماراتون برنامه نویسی شریف

فایل
فایل
انصراف
همکاران