ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

Location Aware Smart Digital Screen

شرح

http://visibify.com

amintabar@visibify.com

   Canada
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

Offering a new Source of Revenue to Businesses and Public Transit

Our location-aware smart digital Signage offer a new source of advertising revenue to businesses and Public Transit
این محصول، یک منبع در آمد جدید به مشاغل ، و شرکتهای حمل و نقل عمومی ارائه میدهد   
این استارت آپ ، طراحی و ساخت صفحه‌های دیجیتالی را انجام میدهد که هوشمند بوده و محتوای آنها بر طبق مکان آنها تغییر می‌یابد. این محصول، یک منبع در آمد جدید به بیزینس‌ها ، و شرکتهای حمل و نقل عمومی ارائه میدهد. این پروژه چند ماه پیش برای اولین بار توسط دکتر امین تبار در کانادا مطرح شد و مورد حمایت مالی‌ اولیه جهت ساخت ام وی پی‌قرار گرفت.
---
تیم‌ استارت آپ ویزیبیفی تجربه‌های فراوانی‌ در زمینه نرم افزار و مدیریت در شرکت‌های بزرگ خارج از ایران دارد و به ایران باز گشته تا در کنار هم وطنان در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور سهیم باشد
در حل حاضر تیم در حال راه اندازی دفتر اصلی‌ خود در تهران است و نیاز به سرمایه گذار دارد

فایل
فایل
انصراف
همکاران