ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

باجه - سامانه یکپارچه ی خدمات دفاتر پیشخوان

شرح

http://bajee.ir

info@f124.ir

   ایران
   مازندران
   جویبار

دریافت خدمات از سازمانها و شرکت های خصوصی و ایجاد بستر مناسب برای ارائه ی یکپارچه ی آن خدمات به بستر جامعه از طریق جامعه ی بزرگ دفاتر پیشخوان کشور

دریافت خدمات از سازمانها و شرکت های خصوصی و ایجاد بستر مناسب برای ارائه ی یکپارچه ی آن خدمات به بستر جامعه از طریق جامعه ی بزرگ دفاتر پیشخوان کشور
اولین و تنها سامانه ی دارای مجوز رسمی فعالیت
قابلیت ارائه ی خدمات سازمانها و ادارات در تمامی شهرها و روستاهای ایران توسط 14000 دفتر طرف قرارداد با سامانه

فایل
فایل
انصراف
همکاران