ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

جرمینال | Germinal

شرح

http://www.Germinal.ir

info@germinal.ir

   ایران
   تهران
   تهران

Interact Smart | تعامل هوشمند

جرمینال یک شرکت تکنولوژی محور است که در زمینه وسایل هوشمند و محصولات حوزه اینترنت اشیا فعالیت می کند. اولین محصول این شرکت نیز دستگاهی الکترونیکی به نام فایندیما است که به افراد در گم نکردن وسیله ها کمک می کند.

Germinal is a tech company that works in IoT products and smart devices. First product of this company is Findima gadget that helps people not to lose their stuff.

فایل
فایل
انصراف
همکاران