ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

شرح

http://www.Girs.ir

ahmad.najafy@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

شناسایی این علوم و آموزش

معرفی و شناسایی علوم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و گسترش آن همراه با آموزش های تخصصی

فایل
فایل
انصراف
همکاران