ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

Fascin8

شرح

rabiei.mojtaba@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

بازطراحی تجربه زندگي ديجيتال، با استفاده از فناوري رابط مغز كامپيوتر، بدين معنا كه كنترل لوازم هوشمند يا گجت ها، تنها توسط فكر كردن امكان پذير ميشود.

فایل
فایل
انصراف
همکاران