ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانه امدادیاب همراه(سایه)

شرح

saeid_mp@yahoo.com

   ایران
   یزد
   یزد

گردشگران ، رانندگان ، اماکن اقامتی ، مراکز درمانی و مراکز تعمیر وسرویس خودرو و ....

سامانه همراه (اپلیکیشن موبایل)با طراحی جامع و کارایی منحصربفرد
سامانه امدادیاب همراه(سایه)بواسطه طراحی جامع وکامل وکاراییش منحصربفرد بوده و درحقیقت یک طرح نوپا وصدالبته پویا میباشد که در بسترموبایل ارائه و اجرا میشود.ازجمله مواردکاربردی این سامانه جستجوی مراکزسرویس خودرو برحسب امتیاز حاصله آن مراکز از کاربران و همچنین در مواقع خاص درخواست امدادخودکار این سامانه از مراکز امدادی (خودرو و ...)نزدیک به کاربر و موارد متعدد و کاربردی دیگر میتوان نام برد

فایل
فایل
انصراف
همکاران