ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اولین شبکه اجتماعی تجاریی ایرانی

شرح

http://www.tradenetwork.ir

tradenetwork.ir@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

امروزه در سایتهای بزرگی میتوان فعالیت کرد برای فروش کالاها مثل دیجی کالا یا علی بابا اما همه اینها یک نقص دارند نقص اصلی این است که مشتری برای صاحب سایت است نه شما .یعنی به محض اینکه قراردادهمکاری شمابا سایت مزبورقطع شود به هردلیلی مشتری از شما نبوده از سایت هست و نفر بعدی که در جای گاه شما همان کالا را عرضه میکند فروش آن شخص بالا میرود اما ما روشی را یشنهادو ارایه وراه اندازی کرده ایم که این مشکلات را ندارد دراین سیسم ارتباط مشتری با فروشنده بطور مستقیم است و خودش متشریان و کالاهای خودش را مدیریت میکند در عین حالی که رقابت هم هست بین سایر عرضه کنند گان همان کالا که در سایتهای دیگر چنین قابلیتی وجود ندارد کالا بصورت تک نرخی وجود دارد ورقابت وجود ندرد که با عث کاهش قیمت و خدمات بهترشودو همچنین دراین مدل انواع تجارت را می توان انجام داد مثل B-BوB-Cو غیره چون در این مدل همه اعضا با هم مستقیم ارتباط دارند فروشنده پخش کننده مصرف کننده تو لید کننده همه اعضا می توانند مستقیم با هم معامله کنند .استفاده از قابلیت شبکه های اجتماعی برای ایجاد یک شبکه تجاری با قابلیت های منحصر بفرد ازقبیل ایجاد یک بستر تجاری بدون داشتن وب سایت وبی واسطه با قابلیت ایجاد فروشگاه وارتباط مستقیم بین فروشنده وخریدار وحذف واسطه مدیریت فروش وتبلیغات همگی به عهده مشترک شبکه است .ورقابت بین فروشندگان برای بالا بردن کیفیت وپایین بردن قیمت تو این سیستم تجاری همکی به عهده خودشان وبا مشتری درارتباط مسقیم هستند برخلاف سایتهائی مثل دیجی کالا و غیره که عملیات مدیریت کالا به عهده خودش است وهیچ رقابتی در قیمت نیست وهیچ اثری از فروشنده نیست یعنی با تغییر فروشنده مشتری های دیجی کالا به سمت تامین کننده جدید کالا می روند اما درشبکه اجتماعی اینطوری نیست

فایل
فایل
انصراف
همکاران