ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

COPLAN

شرح

https://coplan.000webhostapp.com

iran.coplan@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

طراحی و پیاده سازی کسب و کار های حوزه دنیای دیجیتال

COPLAN طراح و پیاده کننده کسب و کار های حوزه دنیای دیجیتال می باشد حرکت COPLAN برای هر کسب و کار از تحلیل کسب و کار آغاز شده و تا پیاده سازی فنی آن ادامه می یابد COPLAN همچنین در فرایند دیجیتال مارکتینگ و جذب مشتری این کسب و کارها فعالیت می کند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران