ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مانیار

شرح

http://moneyar.com

mona.moridi.88@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

شبکه اجتماعی مالی برای انجام تبادلات مالی

مانیار یک شبکه مالی می باشد که امکان انتقال وجه سریع، آسان و امن رو به سادگی ارسال پیام و در قالب رفتارهای اجتماعی فراهم می کند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران