ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

Golden Mapdata For Logistics

شرح

Milad.civil.23@gmail.com

   ایران
   مازندران
   آمل

توسعه نقشه های حمل و نقلی در شبکه های برون شهری و درون شهری در صنعت پخش و توزیع کالا

ساخت و توسعه نقشه های حمل و نقل لجستیک در توزیع و پخش کالا و بار

فایل
فایل
انصراف
همکاران