ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

هر روستایی یک تولید کننده

شرح

sajjad.baghban@yahoo.com

   ایران
   اردبیل
   مشگین

کاهش بیکاری-افزایش تولید کننده بودن و کاهش مصرف کننده بودن- تولید محصولات بومی و ارگانیک

با استفاده از افراد بیکار در روستا و شهر زنجیره پرورش و تولید محصولات طیور راه اندازی کرده و تولید گوشت و تخم بومی و ارگانیک راه اندازی می کنیم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران