ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

این سرویس

شرح

http://in-service.ir

faraamooz@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

توسعه و بهبود خدمات کارخانه های متوسط و کارگاههای فعال در شهرک های صنعتی

مجموعه in-teamپلت فرم مبتنی بر اپلیکیشن اندرویدی برای ارایه خدمات متنوعی به کارخانجات و کارگاه های صنعتی در شهرک های صنعتی تهیه نموده اند که به نام inservice ارایهه شده است

فایل
فایل
انصراف
همکاران