ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

روژمان

شرح

http://www.rozhman.net

iman.farmahini@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

کارآفرینی، ایجاد اشتغال، صادرات

در روژمان ما محصول الکترونیکی با ابعاد کوچک تولید کرده ایم که این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد تا بتواند برق را از هر مسافتي کنترل کند. با استفاده از این محصول کاربر می تواند سیستم گرمایشی، روشنايي، آبياري و ... خود را با استفاده از یک برنامه بر روی تلفن هوشمند از هر مکانی فیزیکی کنترل کند و یا برنامه هفتگی برای کنترل سیستم خود تعریف نماید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران