ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مکان جو

شرح

http://makanjo.ir

policesoft@gmail.com

   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد

ایجاد شبکه اجتماعی بومی با محوریت ارتباط اسان متخصیص با یک دیگر و به اشتراک گذاری تخصص ها ،مهارت ها ایجاد شبکه اجتماعی برای کسب و کارها به منظور رونق دان به کسب و کار و معرفی خدمات و محصولات

شبکه اجتماعی مکان جو در دو محور فعالیت می کند
یک : شبکه اجتماعی برای افراد و متخصصین که قابلیت به اشتراک مهارت ها، عکس ها ، پروژه ها ، ... امکانات پسند و نظر گذاری
دو : شبکه اجتماعی برای کسب و کار ها که قابلیت به اشتراک گذاری محصولات و موقیعت مکانی ، فرصت ها شغلی و ....

فایل
فایل
انصراف
همکاران