ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پارسکدرز

شرح

https://parscoders.com

info@parscoders.com

   ایران
   فارس
   شیراز

رابط تقاضا و اجرا در بستر وب - برونسپاری پروژه ها

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکُدرز (ParsCoders) خریداران یا کارفرمایان درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان یا پیمانکاران و با قیمتی رقابتی انجام شود.

فایل
فایل
انصراف
همکاران