ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

راتا حساب

شرح

http://www.ratarayan.com

r.seyghaly@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

نرم افزار جامع حسابداری

راتا حساب نرم افزار جامع مالی است که دارای ماژولهای گوناگونی چون حقوق و دستمزد، دریافت پرداخت، انبارداردی، ورود خروج و ... می باشد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران