ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نرم افزار مشاوره تحصیلی با استفاده از داده های گجت های پوشیدنی

شرح

http://www.ratarayan.com

r.seyghaly@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

بهبود نتایج تحصیلی

نرم افزار مشاوره تحصیلی با استفاده از داده های گجت های پوشیدنی، نرم افزاری است که با استفاده از داده های گجت های پوشیدنی هوشمند و مقایسه آنها با استاندارد های آموزشی، به دانشجویان و دانش آموزان کمک می کند تا نتایج مطلوبی در آموزش کسب نمایند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران