ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کارآغاز

شرح

http://karaqaz.ir

cob@tifestival.ir

   ایران
   تهران
   تهران

به نتیجه رسوندن ایدها و آثار با برطرف شدن نیاز های فنی تولید و خدمات

روشی جدید در برگزاری رویدادهای استارتاپی ست که منجر به توسعه و بهره برداری بیشتری از ایده ها و آثار می شود...

فایل
فایل
انصراف
همکاران