ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شرینو - شبکه اجتماعی خرید

شرح

http://shareino.com

rouhallah.basr@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

پلتفرم تجارت اجتماعی

شرینو شبکه ای است اجتماعی که برای خرید طراحی شده است ، در واقع محتوایی که در این شبکه به اشتراک گذاشته می شود کالاست ! فروشگاه های اینترنتی دارای نماد از یک طرف کالای خود را در شبکه انتشار می دهند و کاربران از سوی دیگر علاوه بر رفتار معمول در شبکه های اجتماعی ، می توانند مستقیما کالا را خریداری کنند ... !

فایل
فایل
انصراف
همکاران