ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

دستادست

شرح

http://dastadast.ir

dastadast@gmail.com

   ایران
   آذربایجان غربی
   ارومیه

ایجاد بازار فروش برای محصولات دست ساز کسانی که دسترسی یا دسترسی عادلانه به بازار ندارند، به عنوان مثال زنان سرپرست خانوار و...

فایل
فایل
انصراف
همکاران