ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانه اطلاع رسانی صنایع دستی ایران IPEK

شرح

http://www.the-arda.com

behboud@outlook.com

   ایران
   تهران
   تهران

اطلاع رسانی گردشگران خارجی از صنایع دستی بومی مناطق مختلف کشور

بررسی های انجام شده نشان می دهد که یکی از عمده مسائل گردشگران در کشور مقصد، مشکل عدم آگاهی از صنایع دستی بومی مناطق مختلف آن کشورهای می باشد. لذا از اینرو توجه به اطلاع رسانی گردشگران از صنایع دستی بومی مناطق، یکی از دغدغه های اصلی سازمانها و نهادهای حاکمیتی کشور مقصد بوده و هست.

فایل
فایل
انصراف
همکاران