ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ذخیره انرژی خورشیدی در طول روز و استفاده از آن در شب جهت تامین گرما

شرح

yoonatanss@gmail.com

   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه

استفاده از انرژی تجدید پذیر

جذب انرژی خورشیدی به قصد گرمایش محیط بسته

فایل
فایل
انصراف
همکاران