ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد سوپر مارکت اجتماعی

شرح
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

کمک به رفع نیازهای مستمندان

ایجاد یک سوپر مارکت اجتماعی که کارهای اولیه ش انجام شده ودر حال پیگیری است .

فایل
فایل
انصراف
همکاران