ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه آموزشی لرنیکس

شرح

https://www.learnix.ir/

info@learnix.ir

   ایران
   تهران
   تهران

ارائه سرویس آموزشی به جای محصول آموزشی در قالب پروژه MOOC

فایل
فایل
انصراف
همکاران