fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

هوم ویزیت

شرح

http://www.home-visit.ir

homevisit98@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

سهولت دریافت خدمات پزشکی برای سالمندان در سراسر کشور

هوم ویزیت نوعی پلتفرم خدمات پزشکی در منزل است که رابط بین بیماران و پزشکان و فیزیوتراپ ها است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران