fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

My HCIS

شرح

http://myhcis.com

info@myhcis.com

   ایران
   تهران
   تهران

سیستم جامع مراکز خدمات درمانی در منزل

سامانه اطلاعات مراکز پرستاری در منزل Home Care Information System) My HCIS) مدیریت روال ها و اطلاعات مراکز پرستاری در منزل را بر عهده دارد.

My HCIS به عنوان یک سامانه جامع برای مراکز درمان در منزل (هوم کر) است همچنین تمام مراکز درمانی که محل فعالیت مراکز خارج از مرکز است می توانند از سامانه My HCIS استفاده نمایند. سامانه My HCIS قابلیت مدیریت کلیه خدمات درمانی در منزل بیمار را دارا می باشد. این سامانه در یک میزبان اینترنتی(Host) پیاده سازی می شود و از طریق وب قابل دسترسی برای افراد استفاده کننده از این سامانه است. و تمامی افرادی که در مرکز هوم کر مشغول به فعالیت می باشند دسترسی بر اساس نیاز خود به سامانه دارند

این محصول اولین نمونه ای است که به صورت جامع تمامی کسب و کار های مراکز هوم کر را مدیریت می نماید.
استفاده از پرونده الکترونیک بیمار در این سامانه برای مراکز هوم کر دارای نو آوری می باشد.
ابتکار در توزیع کار بین نیرو های عملیاتی در این سامانه
نمونه با مشخصات فوق فاقد نمونه مشابه در داخل و خارج کشور بوده و منحصربه فرد می باشد و حاصل فکر بومی و داخلی است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران