fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ویدئو الکی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتواهای ویدئویی جذاب

این فعالیت قرار است در قالب استارتاپی جدید در شرکت بنده آغاز و از ظرفیت های آن در جهت آموزش و ساخت ویدئو های آموزشی جذاب فعالیت نماید.
این تکنولوژی میتواند در ایران نخستین و در توسعه بینظیر باشد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران