fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اولین پایگاه راهنمای دانشجوی شهر تهران

شرح

http://Studyintehran.ir

info@studyintehran.ir

   ایران
   تهران
   تهران

خدمات رسانی آموزشی و رایگان شهر تهران به دانشجویان خارجی و غیر بومی

اولین پایگاه راهنمای دانشجویی کشور میباشد که تخصصی بر روی شهر تهران میباشد، اطلاعاتی از قبیل دانشگاه ها، پذیرش،خوابگاه ها، سرگرمی، مراکز درمانی، حمل و نقل و...
اخبار دانشجویی تهران و ارایه خدمات دانشجو خبرنگار برای دانشجویان

فایل
فایل
انصراف
همکاران