fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ارزیابی اعتباری مشتریان

شرح

soorani@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

ارزیابی اعتباری مشتریان

با توجه به اینکه هنوز در ایران به شکل موثر از ارزیابی اعتباری مشتریان استفاده نمی شود و خلا آن به شدت احساس می شود این استارتاپ جهت بررسی آن ایجاد شده است .

فایل
فایل
انصراف
همکاران