fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بسپاریم

شرح

http://www.besparim.com

info@besparim.com

   ایران
   تهران
   تهران

پلتفورم برون سپاری پروژه ها در حوضه مهندسی به صورت تخصصی

بسپاریم - برون سپاری مهندسی
اولین پلتفورم برون سپاری پروژه های مهندسی و کارگاهی در کشور .
بسپاریم با ایجاد محیطی امن برای کارفرمایان و مجریان این امکان را فراهم ساخته تا با اطمینان ، به برون سپاری پروژه های تخصصی مهندسی خود بپردازند .

فایل
فایل
انصراف
همکاران