fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پزشک مجازی

شرح

arman.nikkhah.79@gmail.com

   ایران
   اصفهان
   اصفهان

ارائه خدمات پزشکی به صورت مجازی برای بیماری های نسبتا خاص و شایع

مدتی طولانی است که در کشور های پیشرفته مثل آمریکا خدمات پزشکی به صورت مجازی ارائه می شود که این ایده مورد استقبال فراوانی قرار گرفنه چرا که اراِئه خدمات پزشکی بسیار راحت تر و در دسترس تر می کند به همین دلیل ما به عنوان یک تیم حرفه ای سلامتی متشکل از چندین پزشک متخصص با توجه به فراهم شدن زیرساخت مناسب برای صدور نسخه الکترونیکی تصمیم بر اجرای این ایده در کشورمان ایران گرفته ایم.مطابق با پیش بینی های ما پس از معرفی کامل این خدمت حداقل در حدود 50 الی 60 درصد از جامعه هدف قابلیت جذب شدن دارند. در حال حاضر به علت محدودیت های فناوری این خدمت برای بیماری های نسبتا خاص اما شایع قابل اجرا است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران