fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایده پردازان توسعه فناوری و مدیریت پاژ (توف مپ)

شرح

http://mitacademy.ir

srhaghi@gmail.com

   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

توسعه مهارتهای مدرن مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی

ما ضمن برخورداری از شبکه گسترده دانشگاهیان و متخصصین، آماده برگزاری آموزشهای خصوصی و عمومی و مشاوره در زمینه مدیریت، تحلیل و برنامه ریزی استراتژی و توسعه منابع انسانی هستیم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران