fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بازار انتقال فناوری ایرانیان

شرح

http://www.ttbazar.ir

hamidmehdi@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

کمک به انتقال فناوری (فروش فناوری، صادرات، توزیع و فروش، سرمایه گذاری مشترک و....) استارت آپ های ایران

برای جلوگیری از شکست بهترین راه ایجاد ارتباطات در اکوسیستم می باشد!
به بازار انتقال فناوری ایرانیان برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی ایران بپیوندید!
اگر یک کسب وکار هستید و به دنبال سرمایه گذار!
اگر یک سرمایه گذار هستید و به دنبال کسب وکار سودآور!
شما بدون داشتن ارتباط در اکوسیستم نمی توانید زنده بمانید!

فایل
فایل
انصراف
همکاران